[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Yöresinde İshalli Neonatal Kuzu ve Oğlakların Bazı İshal Etkenlerinin Hızlı Test Kitleri İle Teşhisi
Ahmet ÖZÇELİK1,Engin BALIKCI2
1Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: FASTest, ishal, neonatal dönem, kuzu, oğlak

Bu çalışmanın amacı, Elazığ yöresinde ishalli kuzu ve oğlaklarda Cryptosporidium parvum, Clostridium perfringes, Rotavirus, Escherichia coli F5, epsilon toksin, miks enfeksiyon oranlarını FASTest ticari kitleri kullanılarak belirlemek ve neonatal ishalin patogenezisinde rol oynayan etkenlerin oluşturduğu klinik tabloyu tespit etmektir. Araştırma materyali olarak, Mart-Temmuz 2016 tarihlerinde Elazığ yöresinde farklı bölgelerde bulunan ve Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen 1-28 günlük 113’ü kuzu ve 37’si oğlak olmak üzere toplam 150 ishalli hayvan kullanılmıştır. Kuzu ve oğlaklardan alınan gaita örneklerinde FASTest ticari kitleri kullanılarak, C. parvum, Cl. perfringes, Rotavirus, E. coli F5, ve Epsilon Toksin taraması yapılmıştır. Bu araştırmada neonatal ishalli kuzuların 2 (%2)’sinde rotavirus, 10 (%9)’unda E. coli F5, 11 (%10)’inde C. parvum, 39 (%34)’unda Cl. perfringes, 12 (%10)’sinde epsilon toksin, 13 (%12)’ünde miks enfeksiyon ve 26 (%23)’sında diğer ishal etkenleri tespit edilmiştir. Neonatal ishalli oğlakların 8 (%22)’inde rotavirus, 6 (%16)’sında C. parvum, 5 (%14)’inde Cl. perfringes, 1 (%3)’inde epsilon toksin, 6 (%16)’sında miks enfeksiyon ve 11 (%29)’inde diğer ishal etkenleri saptanmıştır. Oğlaklarda ishal etkeni olarak E. coli F5 tespit edilememiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]