[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Evcil Hayvanların Kronik Yaralarında Debridement Yöntemleri
Ali Said DURMUŞ1, Alper BAŞA2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Gıda, Tarım ve Hayvancılık Akçakale İlçe Müdürlüğü, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Debridement, kronik yara, tedavi

Hayvanlarda iyileşmesi uzun zaman alan kronik yaraların tedavileri önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Kronik yaralar genel olarak diyabetik yaralar, dekubital yaralar, yanık yaraları venöz-iskemik ülserler ve arteriyel yetmezlik yaraları olarak sınıflandırılmaktadır. Kronik yaralarda ana tedavi cerrahi müdahaledir. Debridement bu amaçla uygulanan yöntemlerden birisidir. Debridement; cerrahi, mekanik, otolitik, enzimatik ve biyolojik debridement olarak bölümlendirilmektedir. Yara bölgesindeki nekrotik dokuların ve metabolik artıkların bölgedeki canlı dokular gözleninceye kadar bölgeden uzaklaştırılması işlemi olarak tanımlanan debridement ile yara iyileşmesinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bu derlemede evcil hayvanlarda oluşabilecek kronik yaralar ve tedavileri ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgiler verildi. Cerrahi, mekanik, otolitik, enzimatik ve biyolojik debridement yöntemleri ile bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]