[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-142
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koç Spermasına Katılan Bazı Antioksidanların Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
Fatih AVDATEK, Mustafa GÜNDOĞAN
University of Afyon Kocatepe, Faculty of Veterinary, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Afyonkarahisar, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, DNA hasarı, H-E testi, koç sperması, oksidatif stres

Bu çalışmada, spermaya katılan antioksidanların dondurma çözdürme sonrası spermatolojik, bigisayar destekli sperma analiz cihazı (CASA), oksidatif stres parametreleri ve DNA hasarları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Afyonkarahisar koşullarında yetiştirilen 2-3 yaşlı Pırlak ırkına ait toplam 10 koçtan alınan spermalar birleştirilip 5 eşit hacme bölünerek kontrol başta olmak üzere taurin, trehaloz, trolox ve lipoik asit içeren Tris bazlı sulandırıcılar ile sulandırıldı. Sulandırılan örnekler 0.25 mL’lik payetlerde 5 0C’de 3 saat ekilibrasyona tabi tutulduktan sonra sıvı azot buharında dondurularak sıvı azot içerisinde (-196 ⁰C) saklandı. Çözdürülen spermalarda subjektif motilite, CASA motilitesi, ortalama rota hızı μm/s (VAP) ve düz çizgi hızı μm/s (VSL) açısından taurin grubunda en yüksek değerler tespit edildi. Anormal spermatozoon baş, orta kısım ve akrozom oranı açısından kontrol grubuna göre tüm gruplarda en düşük değerler elde edildi. Spermatozoon hipo-ozmotik eosin boyama testi (HE-test) parametrelerinden H+/E- tip spermatozoonlarda kontrol grubuna göre taurin, trehaloz ve lipoik asit gruplarındaki artışlar önemli (P<0.05) bulunmuştur. DNA hasarında en düşük değer yine kontrol grubuna kıyasla trehaloz ve lipoik asit gruplarında gözlendi. Oksidatif stres parametrelerinden malondialdehit (MDA) yönünden lipoik asit ve trolox en düşük değeri göstererek koruma sağlamıştır. Sonuç olarak koç spermasının dondurulmasında antioksidan olarak kullanılan taurin, trehaloz, lipoik asit ve trolox’un etkinliklerinin farklılık gösterdiği bunun yanında lipoik asitin gerek oksidatif stres ve gerekse DNA hasarını azaltıcı etkisinden dolayı diğerlerine nazaran üstünlük sağladığı belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]