[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary) Kapak PDF
2018, Cilt 32, Sayı 2
Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Mehmet ÇİFTÇİ, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK, Mehtap ÖZÇELİK, Zeki ERİŞİR, Seda İFLAZOĞLU MUTLU, Anıl KIZILASLAN, Zafer ÇAMBAY, Gülşah GÜNGÖREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital İntestinal Atrezili Buzağılarda Bazı Hematolojik Parametreler ile Serum Kardiyak Belirteçlerin Düzeyinin Araştırılması
Nuh KILIÇ, Büşra KİBAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Otlu Peynirlerde Histamin, Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerin Araştırılması
Zafer AKKOÇ, Gökhan Kürşad İNCİLİ, Osman İrfan İLHAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Siklofosfamid ile Oluşturulmuş Hemorajik Sistitte Propolis ve Enginarın Koruyucu Etkileri
Seval YILMAZ, Emre KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tavuk Kas Dokularında LC-MS/MS ile Çoklu Antibiyotik Kalıntılarının Taranması
Mustafa YİPEL, İbrahim Ozan TEKELİ Cemil KÜREKCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Kalp Dokusu Antioksidan Düzeyleri ile NF-κB ve Nrf2 Sinyal Yolakları Üzerine Etkisi
Zeynep TUZCU, Hasan GENÇOĞLU, Mehmet TUZCU , Cemal ORHAN, Can Ali AĞCA, Kazım ŞAHİN,
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçanlarda, 7,12 Dimetil Benzantrasen ile Oluşturulan Yumuşak Doku Sarkomunda Genisteinin Koruyucu Rolü
Hasan GENÇOĞLU, Zeynep TUZCU, Mehmet TUZCU Cemal ORHAN, Fatih AKDEMİR, İbrahim H. ÖZERCAN, Nurhan ŞAHİN, Kazım ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’nin Farklı İllerinden Elde Edilen Buzağı Dışkılarında Eimeria spp. Ookistlerinin Yaygınlığı ve Ookist Yükünün Belirlenmesi
Harun Kaya KESİK, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Köpeklerde Karşılaşılan Üçüncü Göz Kapağı Bezi Prolapsusunun Morgan Cep Tekniği ile Sağaltımı
Aydın SAĞLIYAN, Cihan GÜNAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şap Hastalıklı ve Şap Aşısı Yapılan Sığırlarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Müjdat KAYA, Mustafa İSSİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koç Spermasına Katılan Bazı Antioksidanların Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
Fatih AVDATEK, Mustafa GÜNDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Danada Fibrinli Hemorajik Sekokolitis Olgusu
Ömer KIZIL, Kenan Çağrı TÜMER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teknik Arıcılıkta Kritik Bakım ve Besleme Uygulamaları
İsmail SEVEN, Pınar TATLI SEVEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geri Çekme: Bolacalı M. Romanov Kuzularının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2018; 32 (1): 23-29.
Memiş BOLACALI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]