[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-125
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerde Karşılaşılan Üçüncü Göz Kapağı Bezi Prolapsusunun Morgan Cep Tekniği ile Sağaltımı
Aydın SAĞLIYAN, Cihan GÜNAY
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, kiraz göz, üçüncü göz kapağı bezi, prolapsus, sağaltım, Morgan cep yöntemi

Bu çalışmanın amacı, köpeklerde karşılaşılan üçüncü göz kapağı bezinin prolapsusunun yeniden konumlandırılması için uygulanan Morgan cep tekniğinin klinik sonuçları ve komplikasyonlarını değerlendirmekti.

Bu çalışma kapsamında üçüncü göz kapağı bezi prolapsusu tespit edilen 13 köpekte (n=18 vaka) Morgan cep tekniği kullanılarak tedavi edildi.

Etkilenen köpeklerin yaşları 6 ay ila 2 yıl arasında değişti. Köpeklerin 9’u erkek (% 69.23), 4’ü dişi cinsiyete aitti (% 30.77). Beş köpekte kiraz gözü çift taraflı (% 38.46) olarak tespit edildi.

Çalışmada tespit edilen 18 adet üçüncü göz kapağı bezi prolapsusunun 17’sinde başarı ile cerrahi tedavi uygulandı.

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, köpeklerde Morgan cep tekniğinin üçüncü göz kapağı bezinin prolapslarında bezin yeniden konumlandırılması için güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]