[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Mehmet ÇİFTÇİ1, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK2, Mehtap ÖZÇELİK3, Zeki ERİŞİR2, Seda İFLAZOĞLU MUTLU1, Anıl KIZILASLAN2, Zafer ÇAMBAY3, Gülşah GÜNGÖREN4
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
4Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Keklik, esansiyel yağ karışımı, stabilite, performans, kan parametreleri

Bu araştırma, entansif şartlarda yetiştirilen kınalı kekliklerin karma yemlerine bitkisel yağ karışımının (kekik, defne yaprağı ve portakal kabuğu) iki farklı yöntem ile stabil hale getirilerek ilave edilmesinin performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Keklikler (n=750; 7 günlük yaş), her tekerrürde 50 hayvanın bulunduğu 5 tekerrürlü 3 gruba ayrılmıştır. Araştırma grupları mısır soya esasına dayalı karma yemi tüketen Kontrol Grubu, temel yeme 200 ppm dozunda zeolite emdirilmiş bitkisel yağ karışımı ilave edilen Zeolit Grubu ve yine temel yeme 200 ppm dozunda kapsüllendirilmiş bitkisel yağ karışımı ilave edilen Kapsül Grup’larından oluşturulmuştur. Tüm gruplar başlangıç canlı ağırlıkları bakımından dengelenmiştir. Bitkisel yağ karışımı ilavesinin canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Yem tüketimi gruplar arasında benzerdir (P>0.05). Bitkisel yağ karışımı ilavesi kan trigliserit düzeyini önemli düzeyde azaltırken (P<0.05), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol ve vitamin D düzeylerini arttırmıştır (P<0.05). Serum glikoz, kreatin, ürik asit, kandaki üre azotu (BUN) ve üre düzeyleri bakımından gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05).

Sonuç olarak; temel yeme bitkisel yağ karışımı ilavesinin kekliklerin performans ve kan parametreleri üzerine olumlu yönde etkisi olmuştur. Ancak stabilitenin sağlanması amacıyla kullanılan yöntemler arasında önemli bir farklılık tespit edilememiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]