[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary) Kapak PDF
2018, Cilt 32, Sayı 3
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ Editöre E-Posta ]

Buzağıların Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli Taşıyıcılığı
Durmuş YILDIRIM, Faruk PEHLİVANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Total Oksidan-Antioksidan Durum ile Oksidatif Stres İndeksinin Değerlendirilmesi
Uğur AYDOĞDU, Alparslan COŞKUN, Onur BAŞBUĞ, Zahid Tevfik AĞAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Helal Kesim Uygulanan İneklerde Serum Beta-Endorfin Seviyelerinin İncelenmesi
Gürbüz AKSOY, Faruk SÜZERGÖZ, Pelin Fatoş POLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Kadir BOZUKLUHAN, Gürbüz GÖKÇE, Erdoğan UZLU, Neriman MOR, Ekin Emre ERKILIÇ, Şemistan KIZILTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Propolis ve Hypericum perforatum Krem’in Yanık Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
Ali Said DURMUŞ, Mehmet Cengiz HAN, Aydın SAĞLIYAN, Mustafa ÖZKARACA, Fatih Mehmet KANDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Naringin'in Erkek Ratlarda Methotreaxte İndüklü Testis Apoptosisi ve Otofajisi Üzerine Oksidatif Stresi Azaltmak Yoluyla Koruyucu Etkisi
Emrah Hicazi AKSU, Fatih Mehmet KANDEMİR, Sefa KÜÇÜKLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sütçü İneklerde Akut Klinik Mastitislerde Meme İçi Ozon Tedavisinin İyileştiririci Etkisi
Cüneyt SERTKOL, Mustafa Kemal SARIBAY. Zafer CANTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ’da Üretilen İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin HPLC ile Araştırılması
Yavuz BAYGELDİ, Sadettin TANYILDIZI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bakır Sülfat Toksisitesi Oluşturulan Ratlarda Krisin ve Fluniksin Meglumin’in Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Hakan GÜLLÜOĞLU, Pınar TATLI SEVEN, İsmail SEVEN, Burcu GÜL BAYKALIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Doğan Kuzularda Hipotermi ve Hipoglisemi Kompleksi Üzerine Araştırmalar
Taşkın GÖK, Yusuf GÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Karaciğerin Morfolojik Yapısının İncelenmesi
Meryem KARAN, Saime Betül BAYGELDİ, Zait Ender ÖZKAN, Sema TİMURKAAN, Yeşim ASLAN KANMAZ, Funda AKSÜNGER KARAAVCI , Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mersin İlinde Feline Panleukopenia Virüs (FPLV) Enfeksiyonunun Tespiti ve Filogenetik Analizi
Ender DİNÇER,Mehmet Özkan TİMURKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]