[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Karaciğerin Morfolojik Yapısının İncelenmesi
Meryem KARAN1, Saime Betül BAYGELDİ1, Zait Ender ÖZKAN1, Sema TİMURKAAN2, Yeşim ASLAN KANMAZ1, Funda AKSÜNGER KARAAVCI 1, Sadık YILMAZ1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, karaciğer, makro-anatomi

Bu çalışmanın amacı, bıldırcınlarda karaciğerin anatomik ve histolojik özelliklerini ortaya koymaktı. Bu amaçla 4-6 aylık toplam 10 adet (5 erkek, 5 dişi) yetişkin bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) kullanıldı.

Karaciğer, lobus dexter hepatis ve lobus sinister hepatis olmak üzere iki loptan oluşmaktaydı. Lobus dexter hepatis tek parça halinde bulunurken; lobus sinister hepatis, derin bir çentikle pars lateralis ve pars medialis olmak üzere iki parçaya bölünmüştü. Facies visceralis üzerinde kalp (impressio cardiaca), dalak (impressio lienalis), proventriculus gastris (impressio proventricularis), ventriculus gastris (impressio ventricularis) ve duodenum’un başlangıç kısmının (impressio duodenalis) izleri bulunmaktaydı.. İğ şeklinde olan safra kesesi margo caudalis’i aşmıştı. Karaciğer, septum interlobaris ile lopçuklara bölünmemişti. Lobuluslar arası intersitisyum çok daha az olduğundan klasik hepatik lopçukların köşelerinde yer alan karaciğer üçlüsü (trias hepatica) dağınık bir durumdaydı ve bu bağdokuda ductus biliferus, arteria hepatica ve vena interlobularisler bulunmaktaydı.

Sonuç olarak, bıldırcın karaciğerinin anatomik ve histolojik özellikleri incelenerek, diğer kanatlı türleriyle olan benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]