[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-195
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ’da Üretilen İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin HPLC ile Araştırılması
Yavuz BAYGELDİ, Sadettin TANYILDIZI
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aflatoksin M1, HPLC, Süt

Bu çalışmada; Elazığ merkez ve merkeze bağlı köylerden temin edilen sığır süt numunelerinde, insan sağlığı açısından güçlü toksik etkiye sahip Aflatoksin M1 (AFM1) düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elazığ’da faaliyet gösteren 30 süt üretim işletmesinden elde edilen toplam 60 adet süt numunesi, tek kullanımlık temiz kaplarda ve soğuk zincirde taşınmak suretiyle, Elazığ İl Gıda Kontrol Laboratuvarına getirilerek burada High Performance Liquid Chromatography (HPLC) aracılığıyla, AFM1 düzeyi yönünden analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde 60 adet çiğ süt numunesinin 16’sının (%27) AFM1 içermediği, 36’sının (%60) yasal sınırlar içinde AFM1 içerdiği ve geri kalan 8’inin (%13) ise yasal sınırların üstünde AFM1 içerdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çiftliklerde veya küçük aile işletmelerinde üretilen sütlerin tüketime sunulmadan önce kontrollerinin düzenli olarak yapılarak içerdikleri AFM1 başta olmak üzere tüm mikotoksin içeriklerinin belirlenmesi toplum sağlığı acısından hayati önem taşımaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]