[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-177
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Propolis ve Hypericum perforatum Krem’in Yanık Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
Ali Said DURMUŞ1, Mehmet Cengiz HAN1, Aydın SAĞLIYAN1, Mustafa ÖZKARACA2, Fatih Mehmet KANDEMİR3
1University of Fırat, Faculty of Veterinary, Department of Surgery, Elazığ, TURKEY
2University of Atatürk, Faculty of Veterinary, Department of Pathology, Erzurum, TURKEY
3University of Atatürk, Faculty of Veterinary, Department of Biochemistry, Erzurum, TURKEY

Bu çalışmada, Propolis (Pr) ve Hypericum perforatum (HP) kreminin, bir rat modelinde yanık yaralarında bir dizi biyokimyasal ve histopatolojik parametreler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Kırk iki dişi 3 aylık Wistar Albino rat üç eşit ana gruba ayrıldı. Bu ana grupların her biri, 7 ve 14 günlük postoperatif takipler için iki alt gruba ayrıldı. Genel anestezi altında tüm ratların sırt derisi üzerinde iki adet 10 mm çapında ikinci derece termal yanık oluşturuldu. Birinci, ikinci ve üçüncü gruplardaki yanmış deri bölgeleri sırasıyla plasebo krem (kontrol), %50 Pr krem ve % 50 HP krem ile kaplandı (her grup için n= 14). Postoperatif 7 ve 14 günlük takip sürelerini tamamlayan ratlar ötenazi edildi ve deri örnekleri biyokimyasal ve histolojik olarak incelendi. Sonuçlar Pr'nin diğer gruplara göre daha fazla antioksidan özelliği olduğunu gösterdi. Pr ve HP, epitelizasyon, granülasyon dokusu ve kollajen için teşvik edici özelliği ile yanık yara iyileşme etkisini arttırdı (P<0.05). Sonuç olarak, %50 Pr ve %50 HP kremilerinin topikal uygulamaları yanık yaralarının iyileşmesinde etkilidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]