[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Helal Kesim Uygulanan İneklerde Serum Beta-Endorfin Seviyelerinin İncelenmesi
Gürbüz AKSOY1, Faruk SÜZERGÖZ2, Pelin Fatoş POLAT1
1University of Harran, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine, Şanlıurfa, TURKEY
2University of Harran, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department, Şanlıurfa, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Beta-endorfin, helal kesim, inek

Beta-endorfin, vücut tarafından üretilen (endojen) opioid peptidlerin önemli üyelerinden biridir. Ağrı giderici özellikleri nedeniyle, organizmanın strese bir cevabı olarak kabul edilir. Bu çalışmada, klinik açıdan sağlıklı ve gebe olmayan, aynı işletmeye ait, günlük kesim için kesimhaneye getirilen, 3-5 yaşlarında 6 montafon hibridi inek kullanıldı. Kan örnekleri, kesimden 20 dakika önce vena jugularis'ten antikoagülan içermeyen tüplere (Grup 1); kesim esnasında akan kandan (Grup 2); kesimden 3 dak. sonra baş bölgesinden akan kandan (Grup 3) alındı. Kan serumu beta-endorfin seviyeleri beta-endorfin ELISA kiti kullanılarak belirlendi. Grup 1, 2 ve 3 için serum beta-endorfin düzeyleri sırasıyla 157.0±23.1, 262.0±35.8, 574.3±95.4 pg/mL olarak belirlendi. Serum beta-endorfin seviyelerinde kesim öncesi, esnası ve sonrasında anlamlı farklılıklar gözlendi. Sonuç olarak, helal kesimin hayvanlarda acıdan ziyade beta-endorfin reaksiyonuyla rahatlama sağladığı ortaya konulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]