[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 143-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Danada Fibrinli Hemorajik Sekokolitis Olgusu
Ömer KIZIL, Kenan Çağrı TÜMER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dana, hemorajik sekokolitis, ultrasonografi

Bu olgu, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine iştahsızlık, sancı ve timpani şikayetleriyle getirilen, 3 aylık Simental melezi bir danada saptanmıştır. Klinik muayenede bağırsaklarda patolojik bir vaziyet değişikliğinden şüphelenilmiş, ultrasonografik inceleme sonucunda da sağ karın bölgesinde çapı 10 cm kadar olan genişlemiş bağırsak kısmı tespit edilmiştir. Teşhisi doğrulamak ve tedavisi amacıyla deneysel laparatomiye karar verilmiş ancak buzağının genel durumu hızla bozularak zorunlu olarak kestirilmiştir. Bu vaka bildiriminde fibrinli hemorajik sekokolitise ait klinik, hematolojik ve ultrasonografik bulgular sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]