[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-114
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hastalıklarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Yararı
Sevgisun KAPUCU1, Cemile YILMAZ KÜTMEÇ2
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
2Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Aksaray, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalıklar, hemşirelik, progresif gevşeme egzersizleri

Literatürde kronik hastalığı olan bireylerde yaşanan semptomların (dispnö, yorgunluk, anksiyete ve uykusuzluk vb) azaltılmasında progresif gevşeme egzersizlerinin kullanılmasına ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu derleme makalede konu ile ilgili çalışmalar ve sonuçları bir arada sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]