[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-049
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yavru Bir Kedide Tekrarlayan Prolapsus Rekti Olgusunun Kolopeksi Uygulaması ile Tedavisi
Ali Said DURMUŞ, Sema ÇAKIR
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan prolapsus rekti, kolopeksi, kedi

Bu olgu sunumunda dört aylık erkek İran kedisinde tekrarlayan prolopsus rekti olgusunun kolopeksi ile tedavisi konu edildi. İki kez rektumun reddedilmesi ve tütün kesesi ağzı dikişi ile tedavi edilen kedi hastalığın üçüncü kez nüks etmesi üzerine kliniğimize getirilmiştir. Üçüncü kez nüks etmesi üzerine kliniğimize getirilmiştir. Kolopeksi ile tedavi amacıyla laparotomi yapıldıktan sonra rektum karın içerisine doğru çekildi ve kolon karın duvarına 2/0 poliglaktin ile tespit edilerek anüse tütün kesesi ağzı dikişi uygulandı. Postoperatif 6 aylık periyotta hastanın tamamen normal olduğu öğrenildi. Tekrarlayan prolapsus rekti olgularında rektumun reddi ile birlikte anüse uygulanan tütün kesesi ağzı dikişinin yeterli olmadığı, kolopeksi ile birlikte uygulanmasının başarılı sonuç verdiği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]