[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ceylanlarda (Gazella subgutturosa) Karşılaşılan Cerrahi Lezyonlar (28 Olgu): Retrospektif Çalışma
Ünal YAVUZ, Ali HAYAT, Kerem YENER
University of Harran, Faculty of Veterinary, Department of Surgery, Şanlıurfa, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Butofanol, yakalanma myopatisi, ceylan, cerrahi lezyonlar, tiletamin-zolazepam

Sayıları büyük bir hızla azalmakta olan kursaklı ceylanlar (Gazella subgutturosa) hassas, heyecanlı, immobilizasyonu zor yaban hayvanlarıdır. Bu retrospektif çalışmada 2014-2018 yılları arasında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen 28 kursaklı ceylanda (Gazella subgutturosa) karşılaşılan cerrahi lezyonların yaş, cinsiyet, başvuru tarihi, etiyoloji ile uygulanan anestezi protokolü yönünden değerlendirilmesi amaçlandı. Lezyonlar kemik doku ve iskelet sistemi hastalıkları 14 olgu (%50), genel yangısal olaylar 10 olgu (%36), göz hastalıkları 3 olgu (%11) ve sinir doku hastalığı 1 olgu (%3) olarak tespit edildi. Sonuç olarak, ceylanlar çekingen ve heyecanlı bir yapıya sahip olduklarından, CM gibi ani ölümlere neden olabilecek komplikasyonları önlemek için müdahalelere daha fazla özen gösterilmelidir. Bu çalışmada kullanılan anestezi protokolleri ceylanlarda herhangi bir komplikasyona neden olmadığından, sahada çalışan veteriner hekimlere ve yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]