[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 33, Sayı 2
Aside Adapte ve Adapte Edilmemiş E. coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes’lerin Şavak Tulum Peynirinin Olgunlaşması Boyunca Yaşamları
Gökhan Kürşad İNCİLİ, Abdullah DİKİCİ, Ahmet KOLUMAN, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metilprednizolon ve Meloksikamın İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Etkileri
Ömer Faruk GÜNDÜZ, Ali Said DURMUŞ, Songül ÇERİBAŞI, Aydın SAĞLIYAN, Mehmet Cengiz HAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Deneysel Omurilik Yaralanmalarinda Allojenik Mezenkimal Kök Hücre Transplantasyonunun Etkilerinin Klinik, Histopatolojik ve Elektrofizyolojik Değerlendirmesi
Pınar CAN, Ömer BEŞALTI, Sevil ATALAY VURAL, Ferda PINARLI ALPASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sığır ve Manda Sütü Kazein Fraksiyonlarının Western Blot ile Karşılaştırılmalı Analizi *
Adalet DIŞHAN, Zafer GÖNÜLALAN, Alparslan YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ceylanlarda (Gazella subgutturosa) Karşılaşılan Cerrahi Lezyonlar (28 Olgu): Retrospektif Çalışma
Ünal YAVUZ, Ali HAYAT, Kerem YENER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koyunlarda Değişik Yöntemlerle Alınan Rumen İçeriği pH Değerlerinin Karşılaştırılması
Yusuf GÜL, Mustafa İSSİ, Kenan Çağrı TÜMER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı ile Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Nurdan COŞKUN ÇETİN, Fikret KARACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Merinos Irkı Koçlarda Spermaya Katılan Krosinin Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
Mustafa GÜNDOĞAN, Deniz YENİ, Fatih AVDATEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İki Kangal Köpekte Ankiloglossi Olgusu ve Tedavisi
Ali Said DURMUŞ, Aydın SAĞLIYAN, Sema ÇAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gram Negatif Bakterilerin Beta-Laktamaz Enzim Çeşitliliği ve Türkiye’deki Hayvan Orjinli Bakterilerdeki Durum
Faruk PEHLİVANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Kanin Leishmaniasis’in Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Burçak Aslan ÇELİK, Özgür Yaşar ÇELİK, Tekin ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]