[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gram Negatif Bakterilerin Beta-Laktamaz Enzim Çeşitliliği ve Türkiye’deki Hayvan Orjinli Bakterilerdeki Durum
Faruk PEHLİVANOĞLU
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, beta laktam, beta-laktamaz

Bakterilerdeki antimikrobiyellere karşı artmakta olan direnç, hastalıkların tedavi sürecinde oluşturduğu zorluklardan dolayı hem insan hem de hayvan sağlığı açısından endişe verici boyuttadır. Tedavide sık tercih edilen beta laktam antibiyotiklere karşı Gram negatiflerde görülen direnç artışı bakterilerin üretmiş olduğu beta-laktamaz adı verilen enzimlerin çeşitli olmasına bağlanmaktadır. Oldukça heterojenlik gösteren beta-laktamazların substrat (antibiyotik) spesifitelerinin de birbirinden farklı oldukları ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle, Gram negatif bakterilerin ürettiği beta-laktamaz enzimlerinin sınıflandırılması güçtür ve yeni beta-laktamazlar belirlendikçe sınıflandırma sürekli güncellenmektedir. Bu derleme makalede, günümüze kadar Gram negatif bakterilerde belirlenmiş olan beta-laktamaz enzimleri açıklanmış ve Türkiye’de evcil ve çiftlik hayvanlarından izole edilmiş Gram negatiflerde belirlenmiş beta-laktamazların çeşitliliği hakkında bilgi sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]