[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 33, Sayı 3
Oktil-Siyanoakrilat ve Fibrin Yapıştırıcıların Ensizyonel Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkileri
Abdulaziz GÜNDÜZ, Ali Said DURMUŞ, Mustafa ÖZKARACA, Aydın SAĞLIYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçanlarda Melatoninin Kronik Sodyum Nitrit Maruziyetine Karşı Koruyucu Etkileri
Hamit USLU, Gözde ATİLA USLU,Yasemen ADALI, Mustafa MAKAV, Volkan GELEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul İlindeki Barınak Köpeklerinde Leishmania infantum’un Real-Time PCR ile Araştırılması
Şafak BAYIRLIOĞLU, Özer AKGÜL, Yaşar Ali ÖNER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malatya İli ve Çevresinde Bulunan Buzağılarda Bovine Viral Diyare Virüs (BVDV)'un Prevalansının Araştırılması
Cemal ALDEMİR, Onur BAŞBUĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde Yetiştirilen Arap Atı Kısraklarında Eşkâl Tayini
Yasin BAYKALIR, İrfan YILMAZ, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İli’nde Satışa Sunulan Hayvansal Peynir Mayalarının Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Oğuz KAYA, Bahri PATIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde Vakum Ambalajlı ve Açıkta Satışa Sunulan Lor Peynirlerinin Kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi
Ayşe SÖNMEZ, Gökhan Kürşad İNCİLİ, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçanlarda Asetik Asit ile Oluşturulmuş Deneysel Ülseratif Kolitis Modelinde Zingeron’un Etkilerinin Araştırılması
Mehmet GÜVENÇ, Tuncer KUTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bıldırcın (Coturnix coturnix Japonica) Rasyonlarına Farklı Oranda Nane Yağı (Mentha piperita) İlavesinin Glandula Uropygialis Üzerine Etkisinin Morfometrik ve Histometrik Olarak İncelenmesi
İsmail DEMİRCİOĞLU, Bestami YILMAZ , Kürşat FİLİKÇİ , Aydın DAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Kronik Gürültüye Maruz Bırakılan Yumurtacı Bıldırcınlarda Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Fadime TONBAK, Mehmet ÇİFTÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan İshalli Buzağılarda Mortalite İndikatörü Olarak Kan Laktat, Glikoz, Total Protein ve Gama Glutamil Transferaz Seviyeleri
Uğur AYDOĞDU, Ramazan YILDIZ , Hasan GÜZELBEKTEŞ , Alparslan COŞKUN , İsmail ŞEN ,
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Buzağı Fetüsünde Karşılaşılan Pulmoner Hipoplazi ve Anasarka Sendromu ile Palatoşizis Olgusu
Burak Fatih YUKSEL, Kerem ERCAN, Burak KARABULUT, Canan AKDENİZ INCILI, Cahit KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lipozomlar ve Genel Özellikleri
Hasan SUSAR, İzzet KARAHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]