[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 207-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Buzağı Fetüsünde Karşılaşılan Pulmoner Hipoplazi ve Anasarka Sendromu ile Palatoşizis Olgusu
Burak Fatih YUKSEL1, Kerem ERCAN1, Burak KARABULUT2, Canan AKDENİZ INCILI2, Cahit KALKAN1
1University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Elazığ, TURKEY
2University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Anasarka, fetüs, palatoşizis, pulmoner hipoplazi

Pulmoner hipoplazi ve anasarka (PHA) sendromu, subkutan ödem, gelişmemiş akciğerler ve fetal hidropsi ile karakterize sığırların öldürücü bir genetik bozukluğudur. Sunulan olguyu 2 yaşlı Simental ırkı bir düveden sezaryen operasyonu ile alınan buzağı fetüsü oluşturdu. Çıkarılan fetüsün deri altı dokuları arasında yoğun sıvı toplandığı görüldü. Patolojik olarak hayvanda yaygın ve şiddetli deri altı ödem, üst damakta total palatoşizis, akciğerlerin normalden küçük hacimli, atelektatik ve hipoplastik, kalbin ise çift taraflı dilate olduğu tespit edildi. Mikroskobik incelemede kalp ve akciğerde epikardiyal ve endokardiyal dokuda ödem, endokardiyal fibrozis, akciğerlerde ise fetal atelektazi ile perivasküler ve intersitisyel ödem gibi önemli histopatolojik bulgular gözlendi. Sonuç olarak bu olgunun, hayvanlarda nadir olarak gözlenmesi, anasarka ve anomali ile karakterize Türkiye‟de bildirilen ilk vaka olması nedeniyle vakanın bildirimi yapılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]