[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-200
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Kronik Gürültüye Maruz Bırakılan Yumurtacı Bıldırcınlarda Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Fadime TONBAK1, Mehmet ÇİFTÇİ2
1Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, esansiyel yağ karışımı, kan parametreleri, kronik gürültü, performans

Bu çalışma, kronik gürültüye maruz bırakılan yumurtacı bıldırcınlarda; temel karma yeme ilave edilen bitkisel yağ karışımının bazı parametreler üzerine olan etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Araştırmada; her grupta 25 adet olmak üzere toplam 100 adet yumurtacı bıldırcın kullanılmıştır. Grupların her biri 5 adet yumurtacı bıldırcın içeren 5 alt gruba ayrılmıştır. Hayvanlara günde 8 saat süre ile 100 dB şiddetinde gürültü, 56 gün boyunca uygulanmıştır. Denemede en iyi yemden yararlanma oranı (P<0.001) ile en yüksek yumurta veriminin kapsül grubunda olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Yumurta kalite kriterlerinden, ak yüksekliği, ak uzunluğu, sarı yüksekliği, yumurta eni (P<0.001), haugh birimi, kabuk kalınlığı, kabuk oranı ve sarı rengi (P<0.01) üzerine bitkisel yağ karışımı ilavesinin pozitif etkisi tespit edilmiştir. Denemede glikoz kolesterol ve ürik asit düzeyi bakımından en düşük değerler negatif kontrol grubunda tespit edilmiştir (P<0.05). Karma yemin kuru madde (P<0.05) ve ham yağ (P<0.001) sindirilme dereceleri bakımından en düşük değerler pozitif kontrol grubunda tespit edilirken, ham protein sindirilme derecesi bitkisel yağ ilave edilen gruplarda kontrol gruplarından daha yüksek düzeyde belirlenmiştir (P<0.01). Gürültü stresinin etkisi ile malondialdehit (MDA) düzeyi plazma, karaciğer ve kalp dokusunda artarken kapsül grubunda karaciğer ve kalp MDA düzeyinin anlamlı bir şekilde düştüğü belirlenmiştir. Sonuç olarak; antioksidan özellikleri nedeni ile kullanılan bitkisel yağların gürültü stresinin olumsuzluklarını azaltıcı yönde etki gösterdiği belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]