[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-153
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malatya İli ve Çevresinde Bulunan Buzağılarda Bovine Viral Diyare Virüs (BVDV)'un Prevalansının Araştırılması
Cemal ALDEMİR, Onur BAŞBUĞ
Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: BVDV, ELISA, Malatya, buzağı

Bovine viral diyare virüs (BVDV) dünya genelinde sığırlarda yaygın olarak gözlenen ve önemli ekonomik kayıplara neden olan bir hastalık etkenidir. Türkiye’de BVDV prevalansının belirlenmesine yönelik sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Malatya ili ve çevresindeki sığır işletmelerinde bulunan farklı ırk ve cinsiyetten 202 adet buzağı araştırma materyalini oluşturdu. Serumlarda BVDV’ya karşı antikor (Ab) varlığı BVDV (Ab)-ELISA ve BVDV’aya karşı antijen (Ag) varlığı ise ticari ELISA test kitleri ile belirlendi. Bu çalışmada; buzağıların antikor yönünden %77.75’i pozitif olarak belirlendi. Antikor yönünden incelenen 202 numunenin 157’si pozitif (%77.75), 35’i negatif (%17.33), 10’u ise şüpheli (%4.95) bulunmuştur. Pozitiflik ırklara göre ise; Simental %82.53, Holştayn % 81.56 ve İsviçre Esmeri %73.1 olarak belirendi. Antijen yönünden ise numunelerin tamamı negatif bulunmuştur. Sonuç olarak, hastalıkla mücadelede seropozitif hayvanların tespit edilmesi ve sürüden eradikasyonuna yönelik farklı çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]