[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tekelerde İki Farklı Sulandırıcı ile Sulandırılan Spermaya Değişik Oranlarda Bal İlavesinin Kısa Süreli Saklamaya Etkisi
Nurdan COŞKUN ÇETİN, Fikret KARACA
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Antakya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Teke, sperma, elektroejakulasyon, kısa süreli saklama, bal

Çalışmada, yağsız süt ve Tris-yumurta sarısı sulandırıcıları ile sulandırılan teke spermasına farklı oranlarda bal ilavesinin kısa süreli saklamada spermatolojik özelliklere ve yaşam süresine etkisi incelendi. Sperma 2 ergin tekeden elektroejakulatör ile haftada 2 kez alındı ve + 4-6 °C’de saklanan sperma örnekleri 12 saat aralıklarla değerlendirildi. Motilite, süt kontrol grubunda 24. saat ve 60. saat arasında bal içeren gruplardan, Tris kontrol grubunda ise 48. saate kadar bal içeren gruplardan yüksek bulundu. Hipo osmotic swelling (HOS) test değeri, süt kontrol grubunda 12. ve 24. saatlerde %2.5 ve %5 bal ilaveli gruplardan yüksek, %1 bal ilaveli grup ile benzer, 36 ve 60. saatler arasında kontrol grubu bal ilaveli gruplardan yüksekti. HOS test değerleri, Tris kontrol grubunda 48. saate kadar yüksek, 60. saatte %1 bal ilaveli gruba benzerdi. Anormal spermatozoon oranı, Tris kontrol grubunda 48. saate kadar %1 bal içeren gruptan, 48. saatte ise % 1 ve 5 bal ilaveli gruptan düşük bulundu. Ölü/canlı spermatozoon oranı, süt kontrol grubunda 0. saatte %5 bal ilaveli gruptan, 12. saatte %2.5 ve %5 bal ilaveli gruptan, 24. saat ile 72. saatler arasında ise bal ilaveli tüm gruplardan düşük, Tris kontrol grubu 60. saate kadar bal ilaveli gruplardan, 72. saatte ise sadece %5 bal ilaveli gruptan düşük bulundu.

Sonuç olarak, teke spermasının kısa süreli saklanmasında, Tris ve süt sulandırıcılı kontrol gruplarının spermatolojik kalite ve yaşam süresi bakımından deneme gruplarına göre daha iyi olduğu, gruplar arası değerlendirmede Tris sulandırıcısının üstün olduğu ve sulandırıcılara bal ilavelerinin spermatolojik özelliklerde herhangi bir ilerleme sağlamadığı saptandı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]