[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığır ve Manda Sütü Kazein Fraksiyonlarının Western Blot ile Karşılaştırılmalı Analizi *
Adalet DIŞHAN1, Zafer GÖNÜLALAN1, Alparslan YILDIRIM2
1University of Erciyes, Faculty of Veterinary, Department of Food Hygiene and Technology, Kayseri, TURKEY
2University of Erciyes, Faculty of Veterinary, Department of Parasitology, Kayseri, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Manda sütü, moleküler ağırlık, SDS PAGE, western blot

Bu çalışma, inek ve manda sütlerinde bulunan kazein fraksiyonlarının elektroforetik profillerinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. İnek ve manda sütü örnekleri 2018 Kasım ayı boyunca Kayseri’de bulunan süt işletmelerinden temin edilmiştir. Genel bileşimleri belirlenen süt örneklerine ait kazein fraksiyonlarının moleküler ağırlıklarının değerlendirilmesi için Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) ve Western blot testleri kullanılmıştır. αs, β, к kazein fraksiyonlarına ait SDS-PAGE ve western blot testi bulgularına göre ortalama moleküler ağırlık değerleri inek ve manda sütlerinde sırasıyla 24.39 dalton (Da), 25.13 Da, 28.66 Da ile 26.12 Da, 27.85 Da, 26.88 Da olarak bulunmuştur. İnek ve manda sütü αs, β, к kazein fraksiyonlarının moleküler ağırlıkları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Manda sütü kazein fraksiyonlarına ait ortalama moleküler ağırlıkların inek sütünden yüksek olması sebebiyle, son üründeki reolojik özellikleri olumlu yönde etkileyeceği ve süt ürünleri imalatında verim artışına olanak sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

* This study is summarized from the MSc project which was being supported by University of Erciyes, Scientific Researches Projects Unit (TYL-2018-8211).


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]