[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-111
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Kangal Köpekte Ankiloglossi Olgusu ve Tedavisi
Ali Said DURMUŞ1, Aydın SAĞLIYAN1, Sema ÇAKIR2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ankiloglossi, tedavi, frenuloplasti, kangal, köpek

Bu sunumda, iki erkek kangal köpekte (baba ve oğul) görülen bir dil anomalisi olan ankiloglossi konu edilmiştir. Hasta sahiplerinden alınan anamnezde hastaların su içme ve yeme güçlüğü çektikleri belirtildi. Yapılan klinik muayenede hastaların frenulum lingualarının oral kavitenin ventraline tamamen yapışmış olduğu görüldü. Genel anestezi altında frenuloplasti yapılarak dilin normal anatomik konumuna getirilmesi sağlandı. Hastaların postoperatif 2 aylık süreçte dillerini normal olarak kullandıkları ve kilo aldıkları belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]