[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Buzağıda Görülen Notomelia Olgusu
Emine ÜNSALDI, Murat TANRISEVER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Notomelia, buzağı, cerrahi

Bu vaka sunumunu doğuştan altı bacaklı olduğu şikayetiyle getirilen simental x montofon melezi, 1 günlük, erkek buzağı oluşturmuştur. Hastanın klinik muayenesinde toraksın sol tarafında servikal omurların hizasından aşağı doğru sarkan fazladan iki adet ekstremite olduğu ve yapılan radyolojik muayenede her iki fazla bacakta normal bir ön ekstremitede olan bütün kemiklerin bulunduğu görülmüştür. Hastaya Notomelia tanısı konulmuş ve genel anestezi altında ilgili ekstremiteler cerrahi operasyonla vücuttan uzaklaştırılmıştır. Sunulan bu makalede, ender olarak karşılaşılan notomelia olgusu, anemnez, klinik ve radyolojik bulgular ile yapılan cerrrahi müdahale yönünden, benzer olgularla karşılaşabilecek meslektaşlarımıza yararlı olacağı düşüncesiyle rapor edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]