[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 461-465
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ AİLE PLANLAMASI POLİKLİNİĞİNE İSTEYEREK DÜŞÜK YAPMAK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN GEBELİĞİ SONLANDIRMAYA YÖNELİK UYGULADIKLARI GELENEKSEL YÖNTEMLER VE DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ
Yüksel GÜNGÖR, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, Leyla GÜNGÖR, Yasemin AÇIK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadın, doğurganlık özellikleri, düşük.

Bu araştırmada Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine isteyerek düşük yapmak için başvuran kadınların doğurganlık özellikleri ve müdahaleli düşük dışında kullandıkları yöntemler araştırılmıştır. Araştırma için 2000 Yılı Eylül-Aralık ayları arasında isteyerek düşük yapmak için başvuran toplam 196 kadınla yüz yüze anket tekniği ile görüşülmüştür.

Kadınların %40.2 (78 kişi) si 35 yaş ve üzeri yaş grubundaydı. Gelen kadınların %69.4 (136 kişi) ü il merkezinde ikamet etmekteydi. Araştırmaya alınan kadınların ortalama toplam gebelik sayıları 5.34±2.39, toplam canlı doğum sayısı 3.23±1.55, toplam düşük sayısı 2.02±1.48,müdahaleli düşük sayısı 1.73±1.19 du.

İsteğe bağlı düşük yapmak için başvuran kadınların %54.1’i gebeliği sonlandırmak amacıyla komşu veya akrabalarından birtakım geleneksel yöntemler duyduklarını, %25.5’i ise bu yöntemlerden birini kullandığını ifade etmişlerdir.

Genel olarak şunu söyleyebiliriz ki; il merkezinden gelen kadınlar isteğe bağlı düşüğü tercih etmekteydi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]