[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 477-479
[ English ] [ PDF ]
HASTANE ŞARTLARINDA VE DIŞINDA YAPILAN SÜNNETLERDE EN SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR
M. Kemal ATİKELER, İlhan GEÇİT, M. Nuri BODAKÇİ, Ertürk ERGİN, F. Ahmet ŞENOL, M. Sezai OĞRAŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sünnet, komplikasyonlar, geleneksel sünnetçiler.

Sünnet, çok eski ve yaygın bir cerrahi prosedürdür, ülkemizde % 99 oranında uygulanmaktadır. Yüksek komplikasyon riskine sahip bir cerrahi işlem olmakla birlikte sıklıkla tıbbi eğitimden yoksun kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmada 1998 – 2001 yılları arasında Üroloji kliniğinde uygulanan 704 sünnet ile hastane dışında sünnet yapılarak çeşitli nedenler ile başvuran 144 hastada görülen komplikasyonlar retrospeksif olarak incelendi. Üroloji kliniğinde yapılan sünnetlerde görülen komplikasyon oranlarının % 2.8 olduğu, en sık komplikasyonun kanama olduğu belirlendi. Hastane dışında geleneksel sünnetçiler tarafından sünnet uygulanan hastalarda karşılaşılan komplikasyonların bir çoğu üroloji kliniğinde yapılanlarda görülmedi. Sünnet deneyimli ve uzman kişilerce yapılması gereken bir cerrahi işlemdir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]