[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-108
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Siirt İli Köpeklerinde Dirofilariasis, Leishmaniasis, Ehrlichiosis ve Anaplasmosis Üzerine Serolojik Bir Çalışma
Burçak ASLAN ÇELİK1, Özgür Yaşar ÇELİK2, Tekin ŞAHİN 2, Kıvanç İRAK3, Memiş BOLACALI 4, Özlem BİÇİCİ2, Vedat BALDAZ2
1University of Siirt, Faculty of Veterinary, Department of Parasitology, Siirt, TURKEY
2University of Siirt, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine, Siirt, TURKEY
3University of Siirt, Faculty of Veterinary, Department of Biochemistry, Siirt, TURKEY
4University of Siirt, Faculty of Veterinary, Department of Animal Breeding and Husbandry, Siirt, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Anaplazmozis, dirofilariyozis, erlişiyozis, layşmanyozis, Siirt

Köpeklerin vektör kaynaklı hastalıklarına arthropodlar tarafından nakledilen oldukça geniş çeşitlilikte patojenler neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Siirt ili köpeklerinde Dirofilaria immitis antijeni ile Ehrlichia canis, Leishmania infantum ve Anaplasma phagocytophilum/platys antikorlarının hızlı tanı testi (Anigen Rapid Caniv-4 Leish, Bionote, Güney Kore) kullanılarak belirlenmesiydi. Çalışmanın materyalini farklı ırklardan 26 erkek ve 24 dişi olmak üzere toplam 50 köpek oluşturdu. Çalışma sonucunda örneklerin 5 (%10)’inde Anaplasma phagocytophilum/platys antikorları tespit edilirken D. immitis antijeni, L. infantum ve E.canis antikorları tespit edilemedi. Sonuç olarak; anaplazmozis ile ilgili koruma ve kontrol tedbirlerinin alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]