[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-120
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye’de Bir Yaban Domuzunda Askaridiozis Olgusu
Yesari ERÖKSÜZ, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Burak KARABULUT, Hatice ERÖKSÜZ
University of Fırat, Faculty of Veterinary, Department of Pathology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Ascaridiosis, Ascaris suum, enteritis, Türkiye, yaban domuzu

Bu raporda bir yaban domuzunda askaridiozise ilgili karaciğer, akciğer ve bağırsak lezyonları ortaya konuldu. Bağırsaklarda granülomatöz enteritis ve erişkin parazit larvalarına, akciğerde eozinofilik bronşitis ve karaciğerde parazitik göç yollarına bağlı fibrozis ve portal infiltrasyona rastlandı. Sonuç olarak yaban domuzunda askaridiozis ve onunla ilgili lezyonlar Türkiye’de ilk kez bu vaka sunumu ile ortaya konmuştur.

Yaban domuzu, insan ve evcil hayvanlar için bir enfeksiyon kaynağı olduğundan, yaban domuzlarının sebze üretim birimlerine temasının önlenmesi ve gerekli sıhhi önlemlerden alınması gerekir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]