[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-192
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Buzağıda Çok Sayıda Limbal Dermoid
Yesari ERÖKSÜZ1, İbrahim CANPOLAT2, Canan AKDENİZ İNCİLİ1, Hatice ERÖKSÜZ1
1University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Elazığ, TURKEY
2University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Buzağı, dermoid, göz

Simental ırkı bir buzağıda, gözün lateral ve medial kantusunda saptanan 3 adet dermoid cerrahi olarak keratektomiyle uzaklaştırıldı. Histopatolojik incelemelerde korneada substantia propria ile karışan düzensiz bir dermisin varlığı, epidermisin pigmentli çok katlı yassı epitel içerdiği, dermiste ise kistik foliküller, yağ ve ter bezleri; kıl follikülleri içerdiği saptandı. Dermiste subepitelial olarak az sayıda nötrofil, lenfosit, makrofaj ve plazma hücresinin linear infiltrasyonu mevcuttu.

Çoklu korneal dermoidlerin bile yüzeysel lamellar keratektomi ile herhangi bir komplikasyon olmaksızın tedavi edilebileceği sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]