[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary) Kapak PDF
2020, Cilt 34, Sayı 3
  Düzeltme
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Siirt ve Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Görülen Göz Hastalıklarının Prevalansı
Recep IŞIK, Ali Said DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Muş İlinde Mera Dönemindeki Koyunların Serumlarında Bazı Mineral Madde Düzeylerinin Tespiti
Yasin AYDIN, Mehmet ÇİFTÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Ratlarda Taurinin Böbrek Dokusunda PPARγ, IRS–1, HSP–27, HSP–72 Düzeyleri ile Histopatolojik Değişimler Üzerine Etkisi
Füsun ERTEN, Hasan GENÇOĞLU, Mehmet TUZCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Sisplatinden Kaynaklanan Nefrotoksisite Üzerine Rutinin İyileştirici Etkileri
Fatih Mehmet KANDEMİR, Başak HANEDAN, Mustafa Sinan AKTAŞ, Sefa KÜÇÜKLER, Cüneyt ÇAĞLAYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yerli Kara ve İsviçre Esmeri Irkı Sığırların Kolostrum Kalitesinin Karşılaştırılması
Erdal KARA, Osman Safa TERZİ, Yasin ŞENEL, Ebubekir CEYLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kurşuna Maruz Bırakılan Yumurtacı Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Diyet Beta-1,3/1,6-Glukanın Performans ve Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
İsmail SEVEN, Pınar TATLI SEVEN, Seda İFLAZOĞLU MUTLU, Nurgül BİRBEN, Aslıhan SUR ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alkali Kornea Yanıklarında Amniyotik Sıvının Antioksidan Etkisinin Araştırılması
Cihan GÜNAY, Aydın SAĞLIYAN, Seval YILMAZ, Eren POLAT, Emre KAYA, Mehmet Cengiz HAN, Kemal Kenan KARABULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kedi ve Köpeklerde Göz ve Göz Kapağı Hastalıklarının Prevalansı: 201 Olguda Retrospektif Çalışma (2015-2019)
Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ, Ömer KIRGIZ, Cafer Tayer İŞLER, Ziya YURTAL, Muhammed Enes ALTUĞ, Ramazan GÖNENCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Halep Keçisi ve Oğlaklarında Doğum Şekline Bağlı Olarak Kan ve Kolostrumda Bazı İz Element Seviyelerinin Araştırılması
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER, Tuğra AKKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Benzo(a)piren Uygulanan Ratlarda E Vitamini ve Selenyumun Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
Meltem KIZIL, Mehmet ÇAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Buzağıda Çok Sayıda Limbal Dermoid
Yesari ERÖKSÜZ, İbrahim CANPOLAT, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Hatice ERÖKSÜZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Köpeklerde Endoskopik Transservikal Tohumlama Tekniği
Tutku Can ACISU, Mustafa SÖNMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]