[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Siirt ve Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Görülen Göz Hastalıklarının Prevalansı
Recep IŞIK1, Ali Said DURMUŞ2
1Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Siirt, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Göz hastalıkları, koyun, keçi, Siirt, prevalans

Bu araştırmada Siirt ve yöresindeki koyun ve keçilerde görülen göz hastalıkları prevalansının araştırılması amaçlandı. Çalışmada 15.863 koyun ve 15.021 keçi kullanıldı. Koyunların 228’inde 12, keçilerin ise 48’inde 7 farklı göz hastalığı tespit edildi.

Koyunlarda 57 (%24.99) kornea hastalıkları, 41 (%17.98) sklerit, 38 (%16.66) epifora, 26 (%11.46) göz kapakları problemleri, 19 (%8.33) enfeksiyöz keratokonjunktivitis (EKC), 18 (%7.89) lökoma, 12 (%5.26) mikroftalmi, 6 (%2.63) amarozis, 4 (%1.75) mantar, 4 (%1.75) anemi, 2 (%0.87) şemozis ve 1 (%0.43) pterygium saptandı.

Keçilerde 12 (%24.99) kornea hastalıkları, 11 (%22.91) sklerit, 8 (%16.66) göz kapağı problemleri, 6 (%12.5) EKC, 6 (%12.5) mikroftalmi, 4 (%8.33) mantar ve 1 (%2.11) anemi saptandı.

Sonuç olarak koyun ve keçilerde göz hastalıklarının Siirt ve yöresinde yaygın olarak gözlendiği saptandı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]