[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Düzeltme
Giriş
Aşağıda künyesi verilen makalede dipnot sehven unutulmuş olup “Bu çalışma, Taha GÜRSOY’un aynı isimli yüksek lisans tezinden özetlenmiştir.” ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Başlık : Sıcak Stres Koşulları Altındaki Etlik Bıldırcınlarda Karma Yeme İki Farklı Metot ile Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Performans, Karkas Özellikleri ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi Sonuçları

Yazarlar : Taha GÜRSOY, Mehmet ÇİFTÇİ

Yıl : 2020

Cilt : 34

Sayı : 2

Sayfa Numarası : 81-89

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]