[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-198
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerde Endoskopik Transservikal Tohumlama Tekniği
Tutku Can ACISU, Mustafa SÖNMEZ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Endoskopik transservikal tohumlama, sperma, köpek

Suni tohumlama, birçok hayvan türünde hazırlanan spermanın uygun yöntemlerle dişi genital kanalına aktarılması amacıyla kullanılan yardımcı üreme tekniklerinden birisidir. Köpeklerde, özellikle dondurulmuş sperm bankalarının oluşturulmasının ardından suni tohumlamaya olan talep tüm dünyada gittikçe artış göstermektedir. Bununla birlikte, suni tohumlama uygulamalarında kullanılan birçok yöntemin dondurulmuş spermanın uterusa ulaştırılmasında yetersiz kalması ve fertilite oranlarında düşüşe yol açması, daha uygun yöntemlerin geliştirilmesi çalışmalarını artırmıştır. Köpeklerde dondurulmuş sperma kullanılarak yapılan suni tohumlama uygulamalarında endoskopik transservikal tohumlama yöntemi, son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bu yöntemin, belirli bir maliyet ve ekipman gerektirmesine rağmen hayvanlarda herhangi bir anestezi ve cerrahi işlem gerektirmeden, kısa zamanda ve kolaylıkla uygulanabilmesi ve elde edilen fertilite oranlarının yüksek olması önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle, yakın gelecekte bu tekniğin özellikle hayvan hastaneleri ve pet kliniklerinde kullanımının yaygınlaşması, ülkemiz genelinde köpek sahiplerinin suni tohumlama taleplerinin karşılanmasına önemli katkı sağlayabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]