[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 249-253
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Gebelerde Trimesterlere Göre Demir Eksikliği Anemisi Sıklığının Değerlendirilmesi
Gürkan ÇIKIM1, Abdullah TOK2
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
2Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Multipar gebelik, demir eksikliği anemisi, demir, ferritin, hemoglobin

Amaç: Çalışmada multipar gebelerde her üç trimesterde anemi sıklığını incelendi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya gebeliğin 1., 2. ve 3. trimesterindeki multipar gebe (Grup I-II-III) ve tamamen sağlıklı, gebe olmayan (Grup IV) kadınlar dahil edildi. Demir, ferritin, hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Htc) düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Anemi oranları; tüm gebe grupları hemoglobin baz alınarak değerlendirildiğinde %24.2, ferritin baz alındığında %20.8 olarak bulunmuştur. Grup I’de kontrol grubuna kıyasla Hb Htc ve ferritin düzeyleri anlamlı derecede düşüktü. Grup II ve III’te kontrol grubuna kıyasla Demir, ferritin, Hb ve Htc düzeyleri anlamlı derecede düşüktü. Grup I,II,III kendi aralarında kıyaslandığında Grup II ve III’te Grup I’e oranla Hb, Htc ve demir düzeylerinde anlamlı düşüş vardı. Ferritinde ise Grup II’de anlamlı düşüş, saptandı. Grup II ile Grup III karşılaştırıldığında, hemoglobin Hb ve Htc düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlam yoktu. Grup II’de anlamlı olarak demir yüksek, ferritin ise düşüktü.

Sonuç: Multipar gebelerde her trimester demir eksikliği anemisi açısından dikkatle değerlendirilmeli ve gebeler bilgilendirilmelidir. Gebelik dönemindeki demir eksikliği anemisinin yol açabileceği olumsuz durumlar göz önüne alındığında, bu durumun bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmesi ve önlem alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]