[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hasak Koyununda Arteria Celiaca ve Dallarının Anatomik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Derviş ÖZDEMİR1, Hülya BALKAYA1, Zekeriya ÖZÜDOĞRU2
1University of Atatürk, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Erzurum, TURKEY
2University of Aksaray, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Aksaray, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Arteria celiaca, makroanatomi, dallanma

Bu araştırma, hasak koyun ırkının arteria celiaca ve verdiği dalların makro-anatomik olarak incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmada altı adet hasmer koyunu kullanıldı. Aorta abdominalis’ten renklendirilmiş latex ve polymethyl-methacrylate enjekte edildi. Cavum abdominis’te aorta abdominalis’in verdiği ilk dalın arteria celiaca olduğu gözlendi. Arteria celiaca’nın ilk önce arteria lienalis’i ve daha sonra arteria hepatica ile arteria gastrica sinistra’yı ortak bir kök halinde verdiği belirlendi. Arteria lienalis rami pancreatici, ramus epiploicus, arteria ruminalis sinistra ve arteria ruminalis dextra isimli dallara sahipti. Arteria hepatica’nın, arteria cystica, arteria gastrica dextra ve rami pancreatici ile arteria gastroduodenalis’i verdiği tespit edildi. Arteria gastrica sinistra, arteria celiaca’nın devamı şeklindeydi. Seyri esnasında bu damardan arteria reticularis, arteria gastroepiploica sinistra ile arteria reticularis accessoria ayrılmaktaydı. Arteria reticularis’in, ramus ruminalis ve ramus reticularis isimli dallara sahip olduğu gözlendi. reticulum’un visceral yüzü ile omasum’un parietal yüzüne arteria reticularis accessoria’nın birkaç dal verdiği görüldü. Sonuç olarak; hasak koyun ırkında arteria celiaca’dan orijin alan damarların bazı farklılıklara sahip olduğu tespit edildi. Bu farklılıkların ırkın genetik yapısına bağlı olabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]