[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-054
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Domuzda Yaygın Pnömatozis Sistoides İntestinalis
Yesari ERÖKSÜZ, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Burak KARABULUT, Mehmet AKSOY, Hatice ERÖKSÜZ
University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Lenf damarları, domuz, pnömatozis sistoides intestinalis, podoplanin

Yaygın pnömatozis cystoides intestinalis'in morfolojik ve immünohistokimyasal özellikleri yetişkin bir domuzda tanımlandı. Gaz dolu kistler kalın ve ince bağırsak serozasında mevcuttu ve kistlerin duvarı podoplanin antikoruna immünopozitifti, bu da kistlerin aslında gaz dolu lenf damarları olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, mevcut vaka raporu, kistik yapıların genişlemiş lenfatik damarlar olduğunu açıkça göstermiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]