[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kafa İçi Kitle Lezyonları ile İlişkili Beyin Ödemine Bağlı Kuadripareziye İkincil Rabdomyoliz
Ali GÜREL1, Fatih GENÇ1, Ferhat BALGETİR2
1Fırat University, Faculty of Medicine, Nephrology Department, Elazig, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Neurology Department, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Rabdomiyoliz, kuadriparezi, beyin ödemi, kafa içi kitle

Giriş: Rabdomiyoliz, hasarlanmış iskelet kası hücre içeriğinin dolaşıma salınması sonucu gelişen ve bazen hayatı tehdit eden sonuçları olan karmaşık bir tıbbi durumdur. Travma, ilaçlar, toksinler, enfeksiyonlar, metabolik anormallikler, ısı ilişkili durumlar, uzun süreli hareketsizlik ve aşırı egzersiz nedensel faktörler arasında olabilir.

Olgu Sunumu: Nadir bir nedenden dolayı rabdomiyoliz gelişen ileri yaşta bir kadın hasta sunuyoruz: intrakraniyal kitle lezyonlarıyla ilişkili beyin ödemine bağlı akut kuadripareze sekonder rabdomiyoliz.

Sonuç: Rabdomiyoliz nörolojik patolojiler sonucu gelişen akut kuadripareziye bağlı nadir görülen bir komplikasyon olabilir. Rabdomiyoliz hayatı tehdit edebilecek sonuçlar doğurabileceği için klinisyenlerce erken tanı ve tedavisi önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]