[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Antijenik Uyarım Sonrası M1/M2 Karaciğer Makrofaj Polarizasyonu
Nida ÇAYLAN, Nalan KAYA TEKTEMUR, Neriman ÇOLAKOĞLU, Dürrin Özlem DABAK
Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: LPS, antijen, karaciğer, sıçan, makrofaj

Amaç: Çalışmamızda, Lipopolisakkarit (LPS) ile yapılacak antijenik uyarım sonrası sıçan karaciğer dokusunda M1/M2 makrofaj polarizasyonunun immunohistokimyasal boyamalarla saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 24 adet Spraque-Dawley cinsi 10 haftalık erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar rastgele 4 gruba ayrıldı (n=6): Kontrol-24 grubu, Kontrol-48 grubu, LPS-24 grubu ve LPS-48 grubu. Kontrol gruplarındaki sıçanlara 1 mL saline intraperitoneal (i.p) olarak uygulandı ve hayvanlar 24 veya 48 saat sonra dekapite edildi. LPS gruplarındaki sıçanlara ise 5 mg/kg LPS (1 mL saline içerisinde) i.p olarak uygulandı ve 24 veya 48 saat sonra sıçanlar dekapite edilerek çalışma sonlandırıldı.

Bulgular: Hematoksilen-eozin (H&E) ile boyanmış kesitlerin incelenmesi sonucu LPS-24 ve LPS-48 gruplarındaki sıçanların karaciğer dokularında inflamatuar hücre infiltrasyonu ve hiperemi tespit edildi. LPS-24 grubunda ayrıca sinüzoidal dilatasyon dikkat çekmekteydi. LPS uygulanan sıçan karaciğer kesitlerinde CD68 immünreaktivitesi kontrol gruplarıyla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış (P<0.001) bulundu. LPS-48 grubunda ise LPS-24 grubuna kıyasla CD68 immünreaktivitesi anlamlı şekilde artmıştı (P<0.001). LPS- 24 grubunda CD163 ve CD204 immünreaktiviteleri açısından kontrol grupları ile karşılaştırıldığında herhangi bir değişiklik izlenmezken, LPS-48 grubunda CD163 ve CD204 immünreaktiviteleri LPS-24’e kıyasla artmış olarak izlendi, fakat bu artış istatistiksel açıdan önemli değildi (P>0.05).

Sonuç: Sıçanlarda LPS ile yapılan antijenik uyarım sonrası karaciğer makrofaj polarizasyonunun M1 makrofajları yönünde arttığı belirlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]