[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-095
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye’nin Elazığ ve Malatya İllerinde Yetiştirilen Koyunlarda Mavidil Virüs Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması
Hasan ABAYLI1, Sümeyye BABACAN2
1Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Virology, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mavidil, ELISA, Elazığ, Malatya, seroprevalans, Türkiye

Mavidil, evcil ve yabani ruminantların bulaşıcı olmayan viral bir hastalığıdır, Culicoides türündeki kan emici tatarcıklar ile nakledilmektedir. Aralarında Türkiye‟nin de yer aldığı Dünya‟nın birçok ülkesinde varlığı bildirilmiştir. Etiyolojik ajan, virus sınıflandırmasında Reoviridae ailesi, Orbivirus genusunda yer alan Mavidil virüsüdür. Bu çalışmada Türkiye‟nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya illerindeki sağlıklı koyunlarda Mavidil enfeksiyonun seroprevalansını araştırdık ve bunu BTV‟nin virion protein 7 (VP7)‟e karşı antikorların tespit edilmesine yönelik tasarlanmış ticari cELISA (IDEXX, USA) kullanarak gerçekleştirdik. Bu amaçla, her bir ildeki beş farklı lokasyondan toplamda 186 sağlıklı koyun (Elazığ, n:100; Malatya, n:86) çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen koyunların vena jugularisinden toplanan kanlardan ayrıştırılan serumlar cELISA‟da kullanıldı. Bu testin sonucunda Elazığ ve Malatya ilindeki koyunlarda BTV seropozitifliği sırasıyla %10 (10/100) ve %0 (0/86) olarak hesaplandı. Her iki il için genel seroprevalans %5.38‟di. Elazığ ve Malatya illerinde BTV enfeksiyonun epidemiyolojisine yönelik sınırlı bilgiye sahibiz. Mevcut çalışma küçük ölçekli olsa da Türkiye‟de BTV‟nin epidemiyolojisine güncel verilerle katkıda bulunacaktır, ancak bu bölgede daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]