[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 140-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Border Disease Virusu ile Enfekte Bir Kuzuda Monosefaliyen Sefalotorakopagus Olgusu
Hamit YILDIZ1, Tarık ŞAFAK2, Necati TİMURKAAN3, Hasan ABAYLI4, Aydın ÇEVİK3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Kastamonu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kastamonu, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Border hastalığı, kuzu, monosefaliyen sefalotorakopagus

Bu olgu sunumu, küçük ruminant sürülerinde kongenital anomalili yavruların doğumuna sebep olan Border Disease virusu taşıyan bir kuzuda Monosefaliyen Sefalotorakopagus olgusuna yönelik bulguları içermektedir. Sezaryen operasyonu yapılarak alınan yavrunun ölü, bir kafatası 8 bacağı, göğüs bölgesinden yapışık, her ikisi de dişi olan ikiz kuzu olduğu tespit edildi. Yapılan nekropsi muayenesinde; çift olarak şekillenen larinks kör olarak sonlanmış, trakea ve özefagusun şekillenmediği, üst damak yarığının olduğu her bir dişinin bir kornu uterisinin olmadığı görüldü. Koyunlarda anomalili yavru doğumlarına sebep olan Border Disease virusuna karşı koruyucu önlem olarak persiste hayvanların sürüden çıkarılması gerekir. Koyunlarda nadiren görülmesi sebebiyle yayınlanmasının faydalı olacağı kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]