[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-160
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bazal Hücreli Karsinomu Trikoblastomdan Ayırmak İçin Yeni Bir Biyobelirteç Adayı; DARS2
Özlem ÜÇER1, Nevin KOCAMAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: DARS, bazal hücreli karsinom, trikoblastom, biyobelirteç, immunohistokimya

Amaç: Bu çalışma ile bazal hücreli karsinomu trikoblastom (TB)’undan ayırmak için yeni bir biyobelirteç olan DARS2 proteininin faydasının incelenmesi amaçlandı. Bazal hücreli karsinom (BHK), derinin en yaygın görülen malign neoplazmı olup histolojik ve morfolojik olarak TB ile benzerlik göstermektedir. Tedavi yaklaşımları ve prognozu farklı olduğu için TB'yi BHK'den ayırt etmek önemlidir. Çünkü biri tipik olarak iyi huyludur, diğeri ise genellikle kötü huylu davranış sergiler. Her iki tümörü ayırt etmek, prognozu tahmin etmek ve BHK'de alternatif tıbbi tedavi yöntemleri geliştirmek için çeşitli histokimyasal ve immünohistokimyasal parametreler kullanılmıştır. Ancak güvenilir bir şekilde kullanılabilecek spesifik antikorlar yoktur. DARS2 mitokondrial bir proteindir ve mitokonrial işlev bozuklukları ile tümörijenez arasındaki ilişki, bu yöndeki çalışmalara hız kazandırmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 21 adet BHK ve 15 adet de TB olgusu dahil edildi. Hastalar, patolojik bir veri tabanının gözden geçirilmesiyle geriye dönük olarak tanımlandı. Patolojik veriler hastane tıbbi arşivlerinden ve patoloji raporlarından elde edildi.

Bulgular: DARS2 proteini BHK ve TB için reaktif olup BHK de anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç: DARS2 proteininin BHK ve TB ayrımı için potansiyel bir biyobelirleyici olabileceği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]