[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Evcil Köpeklerde Femur Morfometrik Verileri Kullanılarak Cinsiyetin Belirlenmesi
Mehmet KARTAL, Hasan ALPAK
İstanbul University, Faculty of Cerrahpasa Veterinary Medicine, Department of Anatomy, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, femur, osteometri, morfometri, cinsiyet, Dog, femur, osteometry, morphometry, sex

Seksüel dimorfizm, aynı türdeki farklı cinsiyetteki bireyler arasındaki sistematik form farkıdır. Bu çalışmada, femoral osteometrik ölçümlerin seksüel dimorfizmi belirlemede nasıl yararlı olabileceğini gözlemlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla dolikosefalik tipi bilinen toplam 67 (33 erkek, 34 dişi) köpek femuru kullanıldı. En büyük uzunluk (GL), proksimal ucun en büyük genişliği (Bp), caput femoris'in en büyük derinliği (DC), diyafizin en küçük genişliği (SD), diyafizin en küçük çevresi (CD), distal ucun en büyük genişliği (Bd) olmak üzere toplam 6 osteometrik ölçüm alındı. Bu osteometrik ölçümler kullanılarak üç farklı indeks (proksimal indeks, diafiz indeksi ve distal indeks) hesaplandı. Tüm osteometrik ölçümlerin ve elde edilen indeks değerlerinin istatistiksel hesaplamaları SPSS 21.0 programı ile değerlendirildi. Erkek ve dişi femur osteometrik ölçümlerinin ortalama değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.01). Sonuç olarak, köpeklerin femur osteometrik ölçümleri %100 cinsiyet ayrımı sağlamadı ancak, yaklaşık %85 tahmin katsayısı ile bu konuya büyük katkı sağlayabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]