[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 37, Sayı 2
Sığırlar için İnaktive Edilmiş Lumpy Skin Disease Aşısının Değerlendirilmesi
Hilal ZENGİN, Zeliha KESKİN ALKAÇ, Yaser VEZİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Siklofosfamid ile Oluşturulan Anemi Modelinde Zeytin Yaprağı Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması
Mehmet GÜVENÇ, Muhammed ETYEMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde Yetiştirilen Şavak Akkaraman Koyunlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK, Selçukhan AKARSU, Yasin BAYKALIR, Emine DÜZGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İshalli Neonatal Buzağılarda Kan Gazı Analizi ve Elektrokardiyografik Parametrelerin Araştırılması
Ali Coşkun DEMİRTAŞ, Engin BALIKCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metotreksatın Neden Olduğu Hepatorenal Hasarda Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz, Asimetrik Dimetilarginin ve Nitrik Oksit Sentaz Düzeyleri
Gözde ARKALI, Mesut AKSAKAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ’da Tüketime Sunulan Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Müzeyyen AKGÖL, Selçuk ALAN, Gülsüm ÖKSÜZTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sepsisli Buzağılarda Serum Heparan Sülfat, Sürfaktant Protein-D ve sRAGE Düzeylerinin Diyagnostik Önemi
Meltem SAĞIROĞLU, Murat UZTİMUR, Ömer KIZIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evcil Köpeklerde Femur Morfometrik Verileri Kullanılarak Cinsiyetin Belirlenmesi
Mehmet KARTAL, Hasan ALPAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerindeki Yenidoğan İshalli Buzağılarda Bovine Rotavirüs ve Bovine Coronavirüsün Real Time RT-PCR ile Teşhisi
Hasan ABAYLI, Mehmet ILGIN, Kezban ŞAHNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malathion Kaynaklı Mide Toksisitesinde Rutinin Koruyucu Etkisi: Oksidatif Stres, Enflamasyon ve Apoptozun Değerlendirilmesi
Mustafa İLERİTÜRK, Özge KANDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kısmi 16S rRNA Sekans Analizi Kullanılarak Kafesteki Kuşların Kloakal Örneklerindeki Bazı Potansiyel Patojen Bakterilerin Tanımlanması
Rahem KHOSHBAKHT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Omfalitisli Buzağılarda Prokalsitonin, Neopterin ve Total Siyalik Asit Düzeylerinin Belirlenmesi
Kadir BOZUKLUHAN, Oğuz MERHAN, Enes AKYÜZ, Uğur AYDIN, Mert SEZER, Tahir GEZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kedilerde Yüksekten Düşme Sendromu
Ali Said DURMUŞ, Eren POLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kedi ve Köpek Hastalıklarının Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları
Sare UYURCA, Öğünç MERAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]