[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2023, Cilt 37, Sayı 1
İlçe çöp Atım Alanına Yakın ve Uzak Otlaklarda Otlatılan İki Farklı Sürüdeki Honamlı Irkı Keçilerin Süt Aflatoksin M1 Seviyeleri ile Serum Oksidatif Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Kemal VAROL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, w.)’nda Arı Poleninin Bazı İmmünolojik Parametrelere Etkisi
Yassir YÖNTÜRK, M. Enis YONAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Yöresel Ürünlerinden Cevizli Sucuğun (Orcik) Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi
Pelin DEMİR, Hüsnü Şahan GÜRAN, Gökhan Kürşad İNCİLİ, Bahri PATIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Östrüs Siklusu Boyunca Sıçan Ovaryumunda ADAMTS-1 Metalloproteinazının Dağılımı
Tuba PARLAK AK, Özgür BULMUŞ, Ali BAYRAKDAR, Mine YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dermatofitozisli Sığırlarda 25-Hidroksivitamin D ve Paratiroid Hormon Konsantrasyonları
Şükrü DEĞİRMENÇAY, M. Sertaç EROĞLU, Akın KIRBAŞ, M. Cemal ADIGÜZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Doğan Buzağı İshalinde Rotavirus, Coronavirus ve Escherchia coli Karma İnaktif Aşının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Zeliha KESKİN ALKAÇ, Hilal ZENGİN, Yaser VEZİR, Fatih Ahmet KORKAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Niğde Yöresi Yabani Tavşan (Lepus europaeus Linnaeus, 1758) ve Kınalı Kekliklerinde (Alectoris chukar Gray, 1830) Ektoparazitlerin Yaygınlığı
Bilge KARATEPE, Bilal DİK, Mustafa KARATEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koyun ve Keçi Atık Fetüslerinde Toxoplasma gondii’nin Prevelansının PZR ile Taranması
Rahşan AKPINAR, Şemistan KIZILTEPE, Selma KAYA, Coşkun AYDIN, Şakir Önder TÜRLEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelik Toksemisi Olan Keçilerde Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin Araştırılması
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER,Kenan Çağrı TÜMER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnek ve Anadolu Manda Çiğ Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi
Berna DUMAN AYDIN, Ahmet ÇELİK, Hüsnü Şahan GÜRAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kistik Endometriyal Hiperplazi Piyometra Kompleksli Bir Köpekte Kloprostenol ve Aglepristonla Tedaviye Yaklaşım
Burak Fatih YÜKSEL, Hamit YILDIZ, Hatice ERÖKSÜZ, Öznur YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koronavirüs ile Mücadelede Alternatif Bir Yaklaşım: Bitki Bazlı Yenilebilir Covid-19 Aşısı
Ömer ÇAKMAK, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İrisin ve Fizyolojik Fonksiyonları
Meltem KIZIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  DÜZELTME
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]