[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yeni Doğan Buzağı İshalinde Rotavirus, Coronavirus ve Escherchia coli Karma İnaktif Aşının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Zeliha KESKİN ALKAÇ1, Hilal ZENGİN2, Yaser VEZİR2, Fatih Ahmet KORKAK1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Dollvet Bioteknologi AŞ, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rocodoll, aşı, buzağı, ishal

Bu çalışma, yeni doğan buzağı ishalini kontrol etmek amacıyla sığır rotavirüsü (BRV), sığır coronavirüsü (BCV) E.coli K99 içeren kombine inaktif Rocodoll aşısının etkinliğini araştırmak için planlanmıştır.

Çalışmada 10 aşılı, 5 kontrol olmak üzere 15 hayvan ve bunlardan doğan yavrular kullanılmıştır. Gebe ineklerin ve yavruların kan serumlarında ve kolostrum örneklerinde BRV, BCV ve E.coli K99 antikor seviyelerini saptamak için ELISA testi kullanılmıştır.

Sonuçlar incelendiğinde aşılı gruplarda BRV, BCV ve E.coli K99 için spesifik bağışıklık seviyesi kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksek (P<0.001) bulunmuştur. Ayrıca aşılı hayvanların kolostrumundaki antikor düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek (P<0.001) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak bu çalışmada, yeni doğan buzağı ishalini kontrol etmek için kullanılan inaktif Rocodoll ile aşılanan gebe hayvanlarda, aşının etkenlerine karşı antikor oluştuğu ve bu antikorların yüksek düzeyde kolostruma geçtiği görülmüştür. Ayrıca, yapılan serolojik testlerde kolostrumu alan yavrularda koruyuculuk oluşturduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda aşının etkin olduğu kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]