[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, w.)’nda Arı Poleninin Bazı İmmünolojik Parametrelere Etkisi
Yassir YÖNTÜRK, M. Enis YONAR
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, arı poleni, balık, bağışıklık

Bu çalışmada; gökkuşağı alabalığında bazı immünolojik parametreler üzerine arı poleninin etkisi araştırıldı. Araştırmada; ortalama ağırlığı 100±10 g olan toplam 120 adet gökkuşağı alabalığı kullanıldı. %1, %2 ve %4 oranında polen içeren yemler 21 gün süreyle balıklara verildi. Deneme sonunda balıklardan alınan kan örneklerinde hematokrit değer, oksidatif radikal üretimi (nitrobluetetrazolium-NBT aktivitesi), total protein ve total immunoglobulin düzeyleri analiz edildi. Kontrol grubuna göre polen uygulanan grupların hematokrit, oksidatif radikal üretimi, total protein ve immunoglobülin düzeylerinde önemli bir artış tespit edildi (P<0.05).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]