[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 081
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DÜZELTME
Giriş
Aşağıda künyesi verilen araştırma makalesinde dipnot sehven eksik yazılmış olup;

* Bu çalışma; Ömer DENİZ’in aynı isimli doktora tezinden özetlenmiş ve Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: TDK-2020-10137).

şeklinde olması gerekmektedir.

Makale
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Başlık : Solunum Sistemi Hastalığı Olan Atlarda Serum Kollektin-11, Surfaktan Protein A ve D ile Akut Faz Protein Düzeyinin Diagnostik ve Prognostik Önemi

Yazarlar : Ömer DENİZ, Mehmet ÇİTİL

Yıl : 2022

Cilt : 36

Sayı : 3

Sayfa Nu : 238-244

In the research article, whose tag is given below, the footnote is inadvertently written;

* This work; It was summarized from Ömer DENİZ's doctoral thesis with the same name and supported by Erciyes University Scientific Research Projects Coordination Unit (Project No: TDK-2020-10137).

must be.

Publication
Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences

Title : Diagnostic and Prognostic Importance of Serum Collectin-11, Surfactant Protein A and D, and Level of Acute Phase Protein in Horses with Respiratory System Disease

Authors : Ömer DENİZ, Mehmet ÇİTİL

Year : 2022

Volume : 36

Issue : 3

Page number : 238-244

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]