[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İlinde Yetiştirilen Şavak Akkaraman Koyunlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK1, Selçukhan AKARSU1, Yasin BAYKALIR2, Emine DÜZGÜN3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ana Bilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ana Bilim Dalı Balıkesir, TÜRKİYE
3Damızlık Koyun-Keçi Birliği Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, koyun, koç, Şavak, vücut ölçüleri

Bu araştırma, Şavak Akkaraman genotipinin vücut özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada halk elinde yetiştiriciliği yapılan ikinci doğumunu yapmış 80 baş dişi materyal ve 3-4 yaşında 20 baş erkek materyal kullanılmıştır. Vücut ölçüleri koyunlar meraya çıkmadan Nisan-Mayıs aylarında alınmıştır. Bu amaçla, 20 farklı işletmeye ait erkek (1 baş) ve dişi (4 baş) materyal kullanılmıştır. Vücut ölçüleri ölçü bastonu ve ölçü şeridi kullanılarak tespit edilmiştir. Dişi ve erkeklerde sırasıyla kafa uzunluğu 25.41 ve 28.24 cm, alın genişliği 13.14 ve 14.93 cm, kulak uzunluğu 16.78 ve 16.26 cm, kulak genişliği 8.59 ve 8.62 cm, boyun uzunluğu 27.29 ve 29.95 cm, cidago yüksekliği 69.97 ve 78.86 cm, sırt yüksekliği 69.19 ve 77.26 cm, sağrı yüksekliği 68.76 ve 76.21 cm, göğüs derinliği 36.14 ve 40.71, göğüs genişliği 20.56 ve 23.88 cm, göğüs çevresi 107.78 ve 121.85 cm, sağrı genişliği 20.80 ve 24.09 cm, kuyruk uzunluğu 34.97 ve 39.31 cm, kuyruk genişliği 26.48 ve 32.43 cm, vücut uzunluğu 71.63 ve 80.74 cm, incik çevresi 9.37 ve 10.50 cm olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, incelenen özellikler göz önüne alındığında Şavak genotipinin Akkaraman ırkının bazı varyetelerine göre daha iri bir cüsseye sahip olduğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]