[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 160-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kedi ve Köpek Hastalıklarının Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları
Sare UYURCA, Öğünç MERAL
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücre, kök hücre tedavisi, rejeneratif tıp

İnsan ve hayvan vücudu hemen hemen her doku tipinde bulunan kök hücreler aracılığıyla endojen bir rejenerasyon sistemine sahiptir. Kök hücreler kendini yenileme, çeşitli hücre soylarına çoğalma ve farklılaşma yeteneğine sahip hücrelerdir. Veteriner hekimlikte kök hücre çalışmaları hem deneysel hem de klinik olarak hızla gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde kök hücreler göz, karaciğer, böbrek, kalp, kas-iskelet, nörolojik, dermatolojik, solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Kök hücre biyolojisindeki son gelişmeler, tedavi edilemeyen hastalıkların sağaltımında yen bakış açıları kazandırmıştır. Veter ner hek ml k alanında kök hücre tedav s göz hastalıkları, dermatoloj k hastalıklar, kas- skelet s stem hastalıkları ve nörodejenerat f hastalıklar başta olmak üzere b rçok alanda umut ver c sonuçlar sağlamıştır. Kök hücre tedavisinde yaşanan önemli gelişmeler yanında bu alanın yeni tedavi stratejileri geliştirme potansiyeline sahip olduğu ve bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]